Sobotní hodová zábava - 16.10.2021

Sedmá hodina večerní už odbíjí a dveře místního kulturního domu se otvírají. Zde si návštěvníci můžou zazpívat i zatancovat s CM Hantál, která nám už tradičně zahajuje hodovou zábavu. Během večera můžeme být svědky povolování hodů naším panem starostou, který předá letošnímu starkovskému páru hodové právo. Kolem půlnoci je vyhlášeno Srdíčkové sólo, kterému kraluje DH Vlkošáci.