Kroje

Lovčické kroje a péče o ně

Habřéci usilují o zachování tradic a folklóru v Lovčicích. Svou činností Habřéci plynule navázali na zaniklý soubor Lovečan (v roce 1999) a převzali také péči o obecní kroje, které byly pořízeny v 80tých letech. Díky těmto krojům se daří udržovat folklor v obci na vyšší úrovni. Využíváme je nejen při domácích akcích, jako jsou hody, plesy, různé příležitostné akce, ale také s jejich pomocí reprezentujeme obec. Z akcí, kterých jsme se zúčastnili jsou například Slovácký rok v Kyjově, festival Milotice, festival Dambořice, Májová veselice Ždánice, hromadné tančení hanácké besedy ve Vyškově, krojované plesy v okolí a mnohé další.

Snažíme se kroje (nejen) svépomocí opravovat, což je obtížné a někdy již nemožné. Veškerá snaha o obnovu a udržení je finančně dost nákladná, což potvrdí každý, kdo si někdy pořizoval kroj či jeho součásti. Proto velmi vítáme každou pomoc, která nám pomáhá řešit tento problém. Díky dotacím z Jihomoravského kraje si můžeme dovolit i větší investice. Místo udržování mnohdy již přestárlých krojových částí můžeme rovnou pořizovat nové.

Obecní kroje jsou luxusem, který není samozřejmostí. Také luxusem, který v mnoha obcích nemají a musí si například na hody půjčovat kroje z půjčoven. Nese to s sebou řadu nevýhod – kroje nejsou původní, jde o celkem drahou záležitost… Proto si važme našich lovčických krojů. Starejme se o ně a buďme na ně hrdí.

A ještě jednou díky Jihomoravskému kraji.