Setkání rodáků Lovčice 23.-25. 6. 2017

 
Setkání rodáků v Lovčicích bylo sice naplánováno až na konec června, ale přípravy probíhaly už dlouhé týdny dopředu. A každý, kdo je členem některého spolku, nebo pracuje pro obec do nich byl zapojen. Všude se uklízelo, chystaly výstavy, svážely vzorky vín na košt, trénovalo na fotbal a taky se nacvičovala různá vystoupení.
 
Habřéci dostali za úkol si připravit vlastní výstavu a předvést dvě už známá vystoupení.
Naše výstava, které se ujala a dovedla k dokonalosti Lenka Synková, byla umístěna na KD v nové místností za podiem. Mohli jste zde vidět kroje současné i minulé, souhrn akcí, které pořádáme, ale také různé zajímavosti z hodů, o nichž se moc nemluví. Navíc jsme zde prodávali nově natištěné tašky s logem habřéků a rozdávali balonky v naší oblíbené oranžové barvě. 
 
Na pátečním koště jsme předvedli „divadýlko“ O Jožinovi a Mařeně. Většina Lovečáků ho ještě neviděla a podle reakcí jsme se jim trefili do noty.  Prý : „Jako ze života… :-).“ Zábava, tanec u CM a koštování vína se protáhlo dlouho do noci.
 
Sobota proběhla klidněji. Na oficiální zahajovací oběd byli pozvaní jen někteří naši zástupci. Po všech úvodech, jídle a vystoupeních dětí ze spolků a školy byli oceňováni významní občané Lovčic. Za spolek Habřéci, z. s. převzal ocenění předseda Václav Duroň (plaketa a kniha o Lovčicích). Večer pak proběhla tradiční Petropavelská zábava s DH Žadovjáci.
 
Neděle byla zahájena mší sv. na malém hřišti za účasti krojovaných a hasičů v uniformách. Po mši se někteří (v kroji nebo bez) spěchali svézt Lovbusem na prohlídku významných míst v Lovčicích (dokonce s komentářem pana starosty). 
 
Ve 14:00 vyrazil slavnostní průvod všech krojovaných, hasičů, DH a koní od hasičské zbrojnice směrem k malému hřišti. Tady jsme pak společnými silami předvedli snad nejdelší lovecké vystoupení v krojích. Zapojili jsme všechny věkové kategorie a navíc CM Hudci s Janou Švaňhalovou. 
 
Začátek si vzala na starost skupinka dětí se scénkou o sečení a po nich předvedl své tanečky Lovečánek. Na děti navázali Habřéci s kosami a hráběmi. Dál pokračovali ženáči a za nimi přišel i Mužský sbor. Na závěr zpívali všichni vystupující společně. Píseň Dědina lovecká  (text: Petr Konečný, hudba: Antonín Orság) vznikla právě k tomuto účelu. Podle toho, že jsme mohli vidět nejeden kapesník si myslím, že se vystoupení i s touto poslední písní podařilo a snad se taky všem líbilo.
 
Tyto tři dny nás stály hodně práce, ale kdo se zúčastnil a všechno viděl, určitě nelituje.