Příprava hodů - 2021

Pilujeme formu, ladíme hlasivky, šóláme růže.... příprava na hody jak má být!