Výmalba fary - 19. 9. 2015

Být Habřékem to neznamená jen jezdit po plesech a pořádat akce. Ale také přidat ruku k dílu a podílet se například na výmalbě mistní fary.