Nedělní hodová mše svatá - 17.10.2021

Nedělní ráno jsme zahájili hodovou mší svatou v našem kostele sv. Petra a Pavla.