Hody 15. - 16. 10. 2016

Letošní hody jsme začali připravovat se zpožděním, ale o to intenzivněji. V polovině září jsme se sešli k výrobě růží, výuce písní a dokonce i nových tanců. Rozhodli jsme se znovu po několika letech pozvat cimbálku, a tak se někteří (hlavně mladší) členové museli učit také tancovat . Malování a balení srdíček jsme si zpříjemnili malým občerstvením a dovoz chvojí se kupodivu obešel bez vážnějšího zranění. 

V pátek se pověsily věnce, vyzdobil kulturní dům a vše bylo připraveno. Naši hoši v sobotu obešli dědinu v rekordním čase, jak jim bylo doporučeno, aby stihli muziku, která začínala o hodinu dřív. Za to mají velkou pochvalu.

V 19:00 CM Cangla zahájila večerní zábavu. To byla chvíle pro habřécká mláďata, která předvedla skočnou, vrtěnou, karičky a někteří odvážlivci i zacifrovali. 20:30 se o slovo přihlásila DH Galánka. Po nástupu krojovaných nám pan starosta povolil hody, ale stárkovské právo si nechal schované, až se zase nějaký stárek najde.

Mezitím se CM přestěhovala do nové místnosti za podiem, kde pokračovala v hraní skoro do půlnoci a po srdíčkovém sóle se znovu objevila na sále. Zbytek večera proběhl klidně a jako poslední tentokrát opouštěli KD přespolní hosté.

I když se některým ráno vstát nepodařilo, hodové mše svaté jsme se zúčastnili v hojném počtu. Odpolední krojovaný průvod zamířil z KD zadem k hasičské zbrojnici. Přihlížející byli trochu zmatení, když se všechny krojované ženy odpojily a šly čekat napřed, až jejich stárci dorazí delší cestou a zazpívají u hasičských vrat. 

Po tradiční písničce „Tluču, tluču,“ kterou zpívali všichni, jsme vynesli občerstvení připravené společnými silami. K zakončení hodů jsme se znovu přesunuli, se zastávkou u pana starosty, na KD. Tady nám starší Lovečánek zatančil Moravskou besedu a ti nejmenší přidali také pár tanečků.

Hon na svíčku byl velice krátký. Když začali mezi dětmi lítat střepy, rozhodli jsme se věnec vynést hned. Některým to ale bylo líto, a tak ještě párkrát utekli k zastávce s tragačem na víno. Jinak si večer užili děti i dospělí.

Doufám, že jsme tak přesvědčili všechny, kteří si mysleli, že hody bez stárků nebudou stát za nic, že naše hody, ať už se stárky nebo bez nich, VŽDYCKY STOJÍ ZA TO!