Krojované hody - 18. 10. 2014

I v tomto roce jsme pro vás připravili tradiční krojované hody. V pátek byly věšeny věnce, v sobotu proběhla tradiční hodová zábava v KD a v neděli proběhl průvod obcí ke stárkám.