Hodová zábava 19.10.2019

Sobotní večer patřil dobrému vínu, bujarému zpěvu a dobré náladě. Hody nám pan starosta ochotně povolil, stárci s nasazením chránili svěřené hodové právo. Srdíčkové sólo by se mohlo přirovnat k včelímu úlu. Celým večerem nás provázela DH Galánka a CM Hantál.