Habřék v Karanténě

Tato nelehká doba zasáhla nejen nás, ale i folklor samotný. Jenom pomyšlení na kroužky, při kterých se scházíme, nacvičujeme a především se dobře bavíme, je teď spíše bolestná záležitost. Všechny společné aktivity jako takové utichly. I přesto se snažíme být alespoň trochu v kontaktu a podnikat různé činnosti. Jako první přišel impuls od našeho vedení, a to soutěž o nejoriginálnější Habroušku. Zanedlouho přišlo další kolo. Tentokrát jsme měli sepsat básničku na téma Habřék v karanténě. Podle kladných reakcí nás samých na daná témata a hlavně aktivitu členů, si dovolíme většinu zveřejnit a tím se s vámi o to hrdě podělit.